Mongolia to kraj w centralnej Azji zajmujący powierzchnię ponad 1,5 mln km2 i zamieszkały przez około 2,6mln ludzi. Oznacza to, że na obszarze ponad pięciokrotnie większym od Polski żyje w przybliżeniu tyle samo osób, co łącznie w Poznaniu i Warszawie. W Mongolii ziemia nie jest niczyją własnością a ludzie wędróją za swoimi stadami prowadząc tradycyjny koczowniczy tryb życia. Głównym działem gospodarki tego kraju jest tradycyjna, oparta na wolnym wybiegu hodowla zwierzat takich jak: konie, owce, jaki oraz wielbłądy. Pastwiska i łąki zajmują ponad 80% pow. kraju, grunty orne — ok. 1%
Mongolski step, pustynia oraz tajga ukształtowały specyficzny typ umysłowości, relacje międzyludzkie i styl życia, który pozostał niezmienny od stuleci. Dominującym krajobrazem jest rozległa równina z wszechobecnymi górami na horyzoncie. Poczucie nieograniczonej przestrzeni zostaje jeszcze podkreślone brakiem jakiejkolwiek wyższej roślinności (drzew) na przeważającym obszarze. Dodając do tego warunki ostrego, kontynentalnego klimatu, z mroźną zimą i upalnym latem nie należy się dziwić, że tylko bardzo wytrwali i odporni ludzie mogli zasiedlić tak niesprzyjające środowisko. Temperatura zimą spada do -60℃, a latem dochodzi do +50℃.
Mongolia jest krajem wciąż nieskażonej i dzikiej przyrody. Potęga stepu, pustyni i tajgi wymusza podporządkowanie się człowieka i akceptację odwiecznych praw natury. Mieszkańcy tego kraju oddają cześć górom, jeziorom, zwierzętom, drzewom i stepowi. Religia, którą wyznają Mongołowie - buddyzm, przesiąknięta jest pierwiastkami szamańskimi, w których akcenty związane z siłami przyrody są wciąż żywe.
Na rozległym obszarze Mongolii, ziemia i pastwiska są nienaruszone przez człowieka. We wnętrzu ziemia posiada dużą ilość minerałów i energii, a trawa rosnąca na tym obszarze jest również bardzo bogata w składniki odżywcze i lecznicze, oraz energię plynącą z natury. Mongolia jest obecnie jednym z niewielu krajów z migracyjnym pasterstwem produkującym 100% naturalne, zdrowe, eko – wełniane produkty.